ΒΙΔΕΣ

  • GREENTEQ
  • NOGEL

 

  Οι βίδες GREENTEQ είναι απαραίτητα υλικά στην οικοδομή αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Υπάρχουν πολύ τύποι στο εμπόριο και διακρίνονται από τον τύπο εφαρμογής.
Μερικοί τύποι εφαρμογής είναι οι παρακάτω:
  • Aν είναι για στερέωση η συγκράτηση.
  • Aν είναι για ξύλο η μέταλλο.
  • Από το μέγεθος.
  • Την βαφή και άλλα.


Το κύριο πλεονέκτημα των βιδών GREENTEQ είναι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες αλλά και η βαφή, και τα δυο είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της αντοχής της βίδας και οι GREENTEQ έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα αυτών των χαρακτηριστικών κατατάσσοντας τες στης κορυφαίες.

GREENTEQ     GREENTEQ     GREENTEQ     GREENTEQ     GREENTEQ

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΙΤΕΣ

ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ PVC ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

 

 

Οι βίδες NOGEL είναι απαραίτητα υλικά στην οικοδομή αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Υπάρχουν πολύ τύποι στο εμπόριο και διακρίνονται από τον τύπο εφαρμογής.

Μερικοί τύποι εφαρμογής είναι οι παρακάτω:

  • Aν είναι για στερέωση η συγκράτηση.
  • Aν είναι για ξύλο η μέταλλο.
  • Από το μέγεθος.
  • Την βαφή και άλλα.


Το κύριο πλεονέκτημα των βιδών NOGEL είναι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες αλλά και η βαφή, και τα δυο είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της αντοχής της βίδας και οι NOGEL έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα αυτών των χαρακτηριστικών κατατάσσοντας τες στης κορυφαίες.

 

 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΙΤΕΣ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΙΔΕΣ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ

ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

Read More

Διαθέτουμε προϊόντα: