• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Εταιρεία BUILDINGTRADE INTERNATIONAL


Η εταιρεία Βuildingtrade International ιδρύθηκε το 2011 στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο την εμπορία εξαρτημάτων και συναφών ειδών για εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα και σύντομα καθιερώθηκε στο χώρο ως μια αξιόπιστη και δημοφιλής εταιρεία. Η BuildingTrade International στελεχώνεται από άτομα με υψηλή τεχνογνωσία και άριστη γνώση του αντικειμένου που μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης, στηριζόμενες στον αμοιβαίο σεβασμό, σας παρέχουν τις ποιοτικότερες και πληρέστερες λύσεις για κάθε κατασκευαστική ανάγκη, στις πλέον ανταγωνιστικές και συμφέρουσες τιμές της αγοράς.
Υπό το πρίσμα της νέας δυναμικής που διαμορφώνεται στην αγορά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διαρκή διεύρυνση και αναβάθμιση της γκάμας των προϊόντων μας. Βασική μας προτεραιότητα είναι η άμεση εξυπηρέτηση, η παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης και η επιλογή της βέλτιστης τεχνικής λύσης, μέσα από ένα μεγάλο εύρος ολοκληρωμένων πακέτων και χαμηλών τιμών.
Σας καλούμε να γίνεται συμμέτοχοι και υποστηρικτές μιας δυναμικά ανερχόμενης επιχείρησης που φιλοδοξεί μέσα από φιλικές σχέσεις και ανθρώπινη επικοινωνία να γίνει ο έμπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης σας.

Διαθέτουμε προϊόντα: